Aktualne Problemy i Wydarzenia 2013

przez | 26 kwietnia 2021

Opublikowano kolejny rocznik (2013) badań Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS z kolekcji “Aktualne Problemy i Wydarzenia”.

W naszym archiwum dostępne są już cztery pełne roczniki wspomnianej serii z lat

2008, 2013, 2014 i 2016 (48 zbiorów danych wraz z dokumentacją).

Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z całą zawartością naszych archiwów: ogólnego REPOD, jakościowego ADJ i ilościowego PADS. nasze archiwa umożliwiają Państwu również publikację danych pochodzących z własnych badań, tworzenie kolekcji instytucjonalnych lub tematycznych i dzielenie się danymi z szerokim gronem odbiorców zarówno na polu nauki jak i poza nim. Zapraszamy do zakładania kont użytkowników!

Polskie Archiwum Danych Społecznych oraz Archiwum Danych Jakościowych wspólnie z ICM UW tworzą Repozytorium Danych Społecznych (RDS) i działają w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych (DRODB). Beneficjentem projektu jest Uniwersytet Warszawski, a za jego realizację odpowiada ICM UW we współpracy z ISS UW. Partnerami projektu są: IFiS PAN oraz UAM w Poznaniu. 

Kolekcja “Aktualne Problemy i Wydarzenia”

Fundacja CBOS została powołana w celu badania opinii i postaw polskiego społeczeństwa oraz przekazywania zdobytej wiedzy – bezpośrednio i poprzez media – szerokiej opinii publicznej, a także instytucjom państwa. W tym celu co miesiąc realizowane są statutowe badania sondażowe “Aktualne Problemy i Wydarzenia”. Udostępnione przez PADS zbiory obejmują badania zrealizowane w roku 2014 – 12 zbiorów, 2008 – 12 zbiorów, oraz z roku

2016 – 12 zbiorów.). Zbiory danych udostępniane są wraz z dokumentacją opisującą metodologię realizacji każdego z udostępnianych badań.

Zbiory i towarzysząca im dokumentacja są dostępne bezpłatnie.

Polskie Archiwum Danych Społecznych: https://pads.org.pl/

Kolekcja “Aktualne Problemy i Wydarzenia”: https://rds.icm.edu.pl/dataverse/CBOS

Archiwum Danych Jakościowych: https://adj.ifispan.pl

Repozytorium Otwartych Danych: https://repod.icm.edu.pl/

Dodaj komentarz