Archiwum autora: Tomasz Jerzyński

Zbiory dodane w maju 2022

POLINQ-Participation: Political Inequality of Voice; Adolescents’ cyberdating relationships and the socialization background: links with the sexism in Spanish society and pornography consumption; Wybrane uwarunkowania tworzenia lokalnych systemów innowacji społecznych przez wiejskie organizacje pozarządowe.

Aktualne Problemy i Wydarzenia 2013

Opublikowano kolejny rocznik (2013) badań Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS z kolekcji “Aktualne Problemy i Wydarzenia”. W naszym archiwum dostępne są już cztery pełne roczniki wspomnianej serii z lat 2008, 2013, 2014 i 2016 (48 zbiorów danych wraz z dokumentacją). Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z całą zawartością naszych archiwów: ogólnego REPOD, jakościowego ADJ i… Dowiedz się więcej »

Nowe dane CBOS 2008, 2014, 2016

Zdeponowano 31 – nigdy wcześniej nieudostępnianych – zbiorów danych CBOS. Są to zbiory z badań Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS z kolekcji “Aktualne Problemy i Wydarzenia”. Fundacja CBOS została powołana w celu badania opinii i postaw polskiego społeczeństwa oraz przekazywania zdobytej wiedzy – bezpośrednio i poprzez media – szerokiej opinii publicznej, a także instytucjom państwa.… Dowiedz się więcej »

CESSDA Data Day 2021

CESSDA jest Europejskim Konsorcjum Archiwów Danych Społecznych o członkostwo w którym ubiega się Polskie Archiwum Danych Społecznych (PADS). Realizowany przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW (ICM)  wspólnie z Instytutem Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW (ISS) i Instytutem Filozofii i Socjologii PAN (IFiS) od 2018 projekt “Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych” (DRODB) jest doskonałą okazją do intensyfikacji prac w tym kierunku. W… Dowiedz się więcej »