Archiwum kategorii: Uncategorized

Zbiory dodane w maju 2022

POLINQ-Participation: Political Inequality of Voice; Adolescents’ cyberdating relationships and the socialization background: links with the sexism in Spanish society and pornography consumption; Wybrane uwarunkowania tworzenia lokalnych systemów innowacji społecznych przez wiejskie organizacje pozarządowe.