Nowe dane CBOS 2008, 2014, 2016

przez | 30 marca 2021

Zdeponowano 31 – nigdy wcześniej nieudostępnianych – zbiorów danych CBOS.

Są to zbiory z badań Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS z kolekcji “Aktualne Problemy i Wydarzenia”. Fundacja CBOS została powołana w celu badania opinii i postaw polskiego społeczeństwa oraz przekazywania zdobytej wiedzy – bezpośrednio i poprzez media – szerokiej opinii publicznej, a także instytucjom państwa. W tym celu co miesiąc realizowane są statutowe badania sondażowe “Aktualne Problemy i Wydarzenia”. Udostępnione przez PADS zbiory obejmują badania zrealizowane w roku 2014 – 12 zbiorów, 2008 – 12 zbiorów, oraz z roku 2016 badania zrealizowane od stycznia do sierpnia. Zbiory danych udostępniane są wraz z dokumentacją opisującą metodologię realizacji każdego z udostępnianych badań.

Zbiory i towarzysząca im dokumentacja są dostępne bezpłatnie.

Kolekcja “Aktualne Problemy i Wydarzenia”: https://rds.icm.edu.pl/dataverse/CBOS

Dodaj komentarz