Dokumenty

Aby zasób przyjęto do PADS należy wypełnić i odesłać następujące dokumenty:

  1. Formularz zgody na rozpowszechnianie.
    Pobierz PADSFORM02.docx
  2. Dokument z opisem badania
    Pobierz Opis badania.docx