ADS Team

dr Marcin W. Zieliński – Kierownik ADS

e-mail: Marcin.Zielinski@uw.edu.pl

dr Tomasz Jerzyński

e-mail: twj@uw.edu.pl